GOOD  MATCH
          Balzové plaváky M
             PLAVÁKY         MONTÁŽE            POUŽITIE         PLATO                                                                         Kontakt:  balza@zoznam.sk
  PARMA ITALIA         
   
           balza@zoznam.sk
 
 
Balzové plaváky pre športový a rekreačný rybolov.
  balza@zoznam.sk
1            2                 3                    4             5               6                   7            8             9
    10          11                12              13                   14                    15                16                  17                18
   19                20           21                  22                  23                  24                  25                        26   
   27             28              29           30            31                32                33             34              35             36
   37               38                       39                40                    41                 42                43                44

   balza@zoznam.sk

 45      46       47      48       49        50       51       52        53       54            55         56       57     58       59
 60     61      62            63        64       65      66     67      68        69    70    71   72    73    74     75       76   77
  78      79            80        81     82    83      84
  balza@zoznam.sk
            1         2      3      4       5     6       7       8        9       10   11
                                         Beličkové     0,2g-1g
 1      2     3      4     5       6       7     8      9     10   11   12   13   14    15    16     17    18     19      20     21
 
   balza@zoznam.sk                                    Posledná úprava: 17.2.2017 

 balza@zoznam.sk
Plavák špeciálne pre lov rýb - rýchla  voda.

Montáž listového plaváka.

Obrázok ObrázokObrázok

ObrázokObrázokObrázok ObrázokObrázok

 

                                 

 

 

 

  balza@zoznam.sk

Výber- zvolenie pevných plavákov pre lov rýb.

K úspešnému lovu patrí i vhodný výber plaváka ,ktorý by mal vyhovovať pre lokalitu na ktorej budeme prevádzať lov rýb. Pri výbere berieme do úvahy  hĺbku,rýchlosť toku a techniku lovu ktorú chceme v danej lokalite použiť k lovu.Podľa toho volíme gramáž/nosnosť/plaváka.

V neposlednom rade je potrebné plavák správne vyvážiť.

Plaváky môžeme rozdeliť do niekoľkých skupín podľa použitia:

 

 1.      pre hlboké a rýchle vody

Obrázok

 

 

 

 

2.      pre vody stojaté a vo vetre 

Obrázok

 

 

3.      pre lov belíc 

 Obrázok

Obrázok

 

 4.      univerzálne použitie

 Obrázok

 

 5.      pre spodové ryby v stojatej vode Obrázok

 

 6.      pre lov rýb zdržujúcich sa v prúde  Obrázok

 

 

7.      univerzálne použitie

 Obrázok

 

 8.      pre lov rýb  v miernom prúde  Obrázok

 

 9.      pre každý typ ryby v stojacej vode  Obrázok

 

10. pre lov spodových rýb v prúde

  

 12. pre lov vo vetre s dlhou udicou  Obrázok

 

 

13. lov bolonézou v stojatých vodách 

Obrázok

 

14. pre lov v rýchlo tečúcich vodách 

 

15. pre lov spodových rýb v pomalých vodách 

 

 16. pre lov rýb v prúdoch Obrázok

 

 

17. univerzálne použitie

Obrázok

 

 

18. pre lov rýb v stredne tečúcich vodách

 Obrázok

 

 

 19. univerzálne použitie ,na vyhľadávanie ryby Obrázok

 

 

20. pre lov v prúdoch s vírmi

 Obrázok

 

21. pre lov vo vetre 

 

22. pre lov v hlbokých kanáloch 

 

 23. pre lov jalcov,veľmi citlivý 

Obrázok

 

Obrázok

 

Plaváky vyrobené z balzového dreva prípadne kombinácie s plastom,celoplastové           sa k rybárskemu vlasu uchytávajú pomocou malého očka z drôtu umiesteného  v mieste osadenia anténky na telo plaváka a z dvoch až troch  plastových trubičiek/bužíriek/ navlečených na  spodnú anténku.

 

Gulatého tvaru  sa používajú pri love na tečúcich vodách, hlavne pri lovu metodou na plavanú s pridržiavaním a to na tokoch stredne a rýchlo prúdiacich.

Klasické plaváky ktoré sa vo veľkej miere používajú, tvoria plaváky dlhé a štíhlé. Používajú sa pri love na stojatých a mierne tečúcich vodách. 

Plaváky listové ktoré sú určené pre lov v prúdných vodách ,hlavne pri love pretekárskom na odkladačky.Tvar telíčka môže mať tvar disku,trojúholníka a podobne.Plavák svojim profilom nekladie v rýchlej vode veľký odpor a je ho možno pri skúsenoti lovca udržiavať na mieste kde sme zakrmovali. 

Plaváky belicové  sú v odstate miniatúrne prevedenia plavákov, ktoré sa používajú k lovu menších rýb na krátšie vzdialenosti hlavne pri love na biče.Vo vode sa chovajú rovnako ako veľké plaváky.

Odhozové plaváky - angličáky (typu waggler) charakteristickým znakom je dlhé štíhle telíčko uchytené na rybárský vlas v spodnej časti na umiestnené očko pomocou karabinky.Jeho tvar je výhodný pri love na vzdialenosti i niekoľko desiatok metrov.Taktiež lov v hľbokých vodách a s krátkym prutom je bezproblematický.Rôznou montážou  je ho možné použiť ako priebežný i ako pevne uchytený na rybárskom vlase.

Odhozové plaváky - angličáky  sa vyrábajú predvážené a nepredvážené.Dôležité pre úspešný lov je precízne vyváženie.